• Home
  • Passend Onderwijs
  • Taken SWV

Taken Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft de volgende taken:
  • Het vaststellen van een ondersteuningsplan;
  • Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen binnen het Samenwerkingsverband;
  • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het Samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven
  • Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school binnen het Samenwerkingsverband waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Waterland maken deel uit van het nieuwe Samenwerkingsverband met uitzondering van de Alexander Roozendaalschool die onderdeel uit maakt van het huidige cluster 2 en waarvoor een apart wettelijk regiem geldt. De regiogrens van het nieuw op te richten Samenwerkingsverband is via een ministeriële regeling vastgesteld. De regio valt samen met de gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam (waaronder  Zeevang) en Waterland. In dezelfde regio is een vergelijkbaar Samenwerkingsverband gevormd voor het Voortgezet Onderwijs.

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland