Achtergrond / Visie

De missie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Waterland is dat de ondersteuning naar het kind toe komt in plaats van dat het kind over grenzen heen naar de ondersteuning moet.
Samen aan het werk zodat leerlingen succesvol worden. We ondersteunen leerlingen zodanig dat die zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

Uitgangspunten:  Kernwaarden zijn:
Belangrijk is :
  1. Het kind en de leerkracht staan centraal.
  2. We werken vanuit onderwijs/ondersteuningbehoefte van het kind.
  3. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen.
  4. Ouders zijn partner. Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
  5. We ontwikkelen Passend Onderwijs voor onderwijs en extra ondersteuning, waardoor kennis en expertise zoveel mogelijk geclusterd worden.

Links

www.passendonderwijs.nl
https://www.oudersonderwijs.nl/

Afdrukken