• Home
  • Passend Onderwijs
  • Achtergrond / Visie

Achtergrond / Visie

Ons (grenzeloos) onderwijs past elk kind.
Dàt is de missie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Waterland. De ondersteuning komt naar het kind in plaats van dat het kind over grenzen heen naar de ondersteuning moet. We gaan samen aan het werk zodat leerlingen succesvol worden. We ondersteunen leerlingen zodanig dat die zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

We houden ons aan een aantal heldere uitspraken over kinderen, ouders, scholen en het Samenwerkingsverband, die we hieronder weergeven.

Onze kinderen

In Waterland:
  • bieden we onze kinderen kansen op een optimale, ononderbroken ontwikkeling in hun eigen omgeving;
  • bieden we kinderen ondersteuning bij hun ontwikkeling,die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven;
  • houden wij vrijwel alle kinderen in de regio: wij bieden kinderen samen thuisnabij onderwijs aan als het kan en waar nodig zorgen we voor een specifiek aanbod van tijdelijke of langduriger aard;
  • mag elk kind er zijn: wij zorgen er voor dat elk kind op de juiste plek terecht komt, die plek waar het kind passend onderwijs ontvangt;
  • is er voor elk kind een plek op een school.

Lees meer

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland