Achtergrondinformatie voor ouders

Wat is Passend Onderwijs?

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal (basis) onderwijs. Dat blijft.

Wat verandert er?

Schoolbesturen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat alle scholen samen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Het Samenwerkingsverband Waterland speelt hierin een belangrijke rol. Uw kind wordt geplaatst op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning. Of op een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs. Als dat het geval is gaat u samen met het Samenwerkingsverband die speciale school kiezen. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald door het Samenwerkingsverband.

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland