Verslagen Ondersteunings Plan Raad onder knop O.P.R. 

Informatie over de vergaderingen van 2016 , 2017 en 2018 

Ondersteuningsmogelijkheden Samenwerkingsverband Waterland

Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van het Samenwerkingsverband vindt u onder de Tab:
Extra Ondersteuning.
Hier staat praktische informatie voor scholen en ouders over routes en het aanvragen van de diverse vormen van ondersteuning bij het Samenwerkingsverband.

Zie onderstaand model voor als u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind en dat verder op school wil bespreken.

Samenwerking met ouders.

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Ouders continu betrekken bij het proces is dan ook een van de kerndoelstellingen van Passend Onderwijs.

Het betrekken van ouders bij onderwijs en het benadrukken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de opvoeding is van cruciaal belang voor het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de participatie op school maar de betrokkenheid thuis een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. “Good parenting at home” leidt doorgaans tot meer zelfvertrouwen, betere prestaties in taal en rekenen en een verdere ontwikkeling van sociale competenties. Investeren in ouderbetrokkenheid thuis draagt dus zichtbaar bij aan het vergroten van ontwikkelingskansen bij kinderen.

Het BOOT is binnen het Samenwerkingsverband het platform waar naast de scholen ook de ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.
Het BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende aangesloten partners:
- Samenwerkingsverband Waterland
- Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW)
- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Heeft u vragen of wilt u een consultatie of een gesprek over de mogelijkheden van met betrekking tot :
- Extra Ondersteuning;
- Inzet Ambulante Begeleiding;
- Verwijzing naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs,
dan kunt u bellen met ons via 0299-783483 en vragen naar één van de onderstaande trajectbegeleiders/onderwijsconsulenten.

Peter  Luiken Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Onderwijsdeskundige
Didi Spruijt Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Onderwijsdeskundige
Marga Sijtsma Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Maatschappelijk deskundige/
Een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is ook mogelijk.

Mevrouw Yvonne Maessen is de coördinator van het BOOT en voorzitter van het MDO ( Multi Disciplinair Overleg).
Zij coördineert de werkzaamheden en met haar moet contact opgenomen worden bij een crisismelding en/of als het kind thuis zit of dreigt te komen zitten.  MaIl : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een aanmelding bij het BOOT kunnen de formulieren gebruikt worden die op de website staan onder formulieren. Daarnaast zijn schooleigen documenten (groeidocumenten) noodzakelijk om tot een goede afweging te kunnen komen.

Ouders als educatief partner en de Ondersteuningsplanraad.(zie ook de info onder de knop O.P.R.).

In de eerste plaats hebben ouders een stem in de ondersteuningsplanraad. Op die manier hebben ouders  mogelijkheden om hun belangen te behartigen.

Lees meer

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland