Ondersteuningsmogelijkheden Samenwerkingsverband Waterland

Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van het Samenwerkingsverband vindt u onder de Tab: Extra Ondersteuning. Hier staat praktische informatie voor scholen en ouders over routes en het aanvragen van de diverse vormen van ondersteuning bij het Samenwerkingsverband.

Zie onderstaand model voor als u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind en dat verder op school wil bespreken.

Samenwerking met ouders

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Ouders continu betrekken bij het proces is dan ook een van de kerndoelstellingen van Passend Onderwijs.

Het betrekken van ouders bij onderwijs en het benadrukken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de opvoeding is van cruciaal belang voor het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de participatie op school maar de betrokkenheid thuis een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. “Good parenting at home” leidt doorgaans tot meer zelfvertrouwen, betere prestaties in taal en rekenen en een verdere ontwikkeling van sociale competenties. Investeren in ouderbetrokkenheid thuis draagt dus zichtbaar bij aan het vergroten van ontwikkelingskansen bij kinderen.

Afstemming rondom individuele leerlingen

In de continue samenwerking tussen ouders en school is het van belang dat ouders van een leerling goed worden geïnformeeerd. Op schoolniveau worden “rechten en plichten” vastgelegd. Vrijwel alle scholen van ons Samenwerkingsverband nodigen ouders uit bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam.

Als op basis van gesprekken extra ondersteuning ,het gebruiken van en Ontwikkelingsperspectieffplan (OPP) of dat er een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd voor het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs dan is het de school die de extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt..

Heeft u vragen of wilt u een consultatie of een gesprek over de mogelijkheden van of met betrekking tot:
- Extra Ondersteuning,
- Inzet Adviseur Passend Onderwijs (voorheen Ambulant begeleider),
- Verwijzing naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs,
- BOOT,
dan kunt u contact met ons opnemen via 0299-783483 en vragen naar één van de trajectbegeleiders /onderwijsconsulenten of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een aanmelding bij BOOT kunnen de formulieren gebruikt worden die op de website staan onder de tab: Formulieren.
- BOOT is binnen het Samenwerkingsverband het platform waar naast de scholen ook de
   ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.
- BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de
   volgende aangesloten partners:
- Samenwerkingsverband Waterland
- Klaarr (voorheen SBZW)
- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland