• Home
  • Organisatie
  • Klankbord Expertgroep
Klankbord Expertgroep.


De klankbord-expertgroep is een groep van directeurenen Ib'ers van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs die de co√∂rdinator en dus ook het bestuur van het Samenwerkingsverband vanuit de praktijk adviseert en relevante signalen uit het onderwijsveld oppakt en weet te duiden. Daarnaast speelt de klankbord-expertgroep een prominente rol als het gaat om ontwikkelen van beleid voor de toekomst.
Taken:
  • het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten volgen, toetsen en evalueren;
  • adviseren ten behoeve van de verdere beleidsontwikkelingen;
  • bewaken van de gezamenlijke visie op Passend Onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs;
  • relevante signalen uit het onderwijsveld oppakken;
  • gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid.
Deelnemers aan de Klankbord Expertgroep
D. Olsthoorn SWV Waterland
H. Hakkers De Trimaran
F.Steur Springplank
M. Spruijt Bets Frijling
H.Bastiaans Klim-Op
E.Scherpenzeel Fuut
M. van der Meulen Amb. Beg. G.O.
N. van Sinderen  Spinmolen
L. van Deventer Boemerang

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland