Het SWV stelt jaarlijks in het begin van het kalenderjaar een jaarverslag op, bestaande uit een bestuursverslag en een jaarrekening, In het jaarverslag legt het SWV verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde activiteiten en de daarmee samenhangende inzet van middelen.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019


Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016Afdrukken