• Home
  • Organisatie
  • Expertise Centrum
Informatie en ontwikkelingen over de vorming van het Expertisecentrum (maart 2017)

De werkgroep GO EXPO is in de afgelopen periode 2x bijeen geweest. Ook hebben de diverse subgroepen niet stilgezeten. Zo hebben de directeuren van sbo en so gesprekken gevoerd met de bestuurders om te kijken welke bestuurlijke vormgeving het beste past bij ons nieuwe Gespecialiseerd Onderwijs. Ook voeren de directeuren gesprekken met hun teams over het nieuwe doelgroepenmodel van LECSO. Ben je benieuwd hoe die er uit zien, klik dan hier LECSO
Zie ook de nieuwsbrief van maart 2017 voor recente informatie.


Samenstelling Werkgroep

Wat gaan de werkgroepen doen ?


Onderzoeksrapport Vorming Expertise Centra.
Uitwerking van de gesprekken met besturen en directies van SBO en SO scholen.

Raamwerk vorming Experise Centra.
Toelichting op het raamwerk en planning van de Expertise Centra in Waterland.

Blauwdruk Expertise centum (Duindag)

Oplegger (Resultaten van de werkgroepen)

Instellingsbeschikking (Samenstelling werkgroep)

Presentatie SO SBO ( tbv leerkrachten)

Informatie Alle Mensen ( April- Mei 2016)

In het huidige Samenwerkingsverband hebben we te maken met 58 basisscholen, 2 so-scholen en 3 sbo-scholen.  Van de 12 aangesloten schoolbesturen, hebben er 5 een SO- of SBO-school onder hun hoede. Die 5 schoolbesturen hebben samen ook 95% van het aantal leerlingen in het Samenwerkingsverband.

De ambitie van het Samenwerkingsverband is de scheidslijn tussen SO en SBO op te heffen en in de toekomst te spreken van gespecialiseerd onderwijs. We gaan uit van de onderwijsbehoefte van de leerling en willen onderwijs-settingen creëren waar tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke onderwijsbehoefte, waar de basisschool geen antwoord op heeft. Daarnaast wil het Samenwerkings-verband de expertisefunctie verder ontwikkelen. Ambulant begeleiders ondersteunen de basisscholen in niveau 3.

Het uiteindelijke doel (de stip op de horizon) is een gecombineerde “bovenschoolse” expertise- en gespecialiseerd onderwijsfunctie.

Hieronder vindt u het huidige overzicht van SO en SBO scholen binnen ons Samenwerkingsverband 


Speciaal Onderwijs in Waterland

S.O. PI /ZMOK ( Cluster 4)  Bets Frijlingschool (Zeer Moeiliijk Opvoedbare Kinderen)
  Contactpersoon Jolanda Brandse
Sportlaan153
1442 EC Purmerend

Tel. 0299-432094
www.altra.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Bets-Frijling-en-Altra
   
S.O. ZMLK (cluster 3) Martin Luther King School (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)
  Contactpersoon Roos Gerritsen e/o Roos Simunovic
Directeur: Wim Mensinga
Dr.J.M. den Uyllaan 10-12
1442 VS Purmerend
Tel. 0299-748026
http://www.opso-purmerend.nl/basisscholen
   
SO Cluster 2 : TOS  Alexander Roozendaal school (Taal Ontwikkeling Stoornissen)
 (geen deel SWV Waterland) Contactpersoon Erna Blom
Boterbloem 3
1441 TT Purmerend
Tel. 0299-475489
http://roozendaalschool.nl/
http://www.viertaal.nl/
Alexander-Roozendaal

Speciaal Basis Onderwijs in Waterland 

“de kleine karekiet ” JRK (SBO afdeling 4-6 jaar)
Coördinator voor de groep Jonge Risico Kinderen (JRK)  namens de  
onderstaande SBO scholen is de directeur van het Tangram:  Rob Narold 
Locatie is bij Het TangramKleine-Karekiet
Slenkstraat 50
1441 MS Purmerend
Tel: 0299 - 430237
www.sbohettangram.nl


Oecumenische SBO school: Het Plankier 
Voor aanmeldingen contact met de directeur: Bernlef Knossen        
Wales 4 -12
1448 JK Purmerend                                                         Naamloos
Tel : 0299 - 772396                                          
http://www.sbohetplankier.nl 


Openbare SBO school: Het Tangram
Voor aanmeldingen contact met de directeur:  Rob Narold
Slenkstraat 50Tangram
1441 MS Purmerend
Tel: 0299 - 430237
www.sbohettangram.nl

R.K. SBO school: St. Vincentius
Voor aanmeldingen contact met de directeur:  Evert Kroon
Meidoornstraat 17Vincentius
1131 BJ Volendam
Tel: 0299-363308
http://www.sintvincentius.nl

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland