boot

Het BOOT is in het Samenwerkingsverband het platform waar scholen en ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.

Plaatsing leerlingen op SO/SBO met het startmoment aan het begin van het nieuwe schooljaar 2019.

Voor een zorgvuldige verwijzing en overdracht van leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs voor de zomervakantie, is het wenselijk dat de reguliere scholen bijtijds de onderwijs,-en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling in kaart brengen.
Daarmee voorkomen we een “ hausse”  aan aanmeldingen op het laatste moment, waardoor de SO en SBO-scholen in de knel komen met de plaatsing van deze leerlingen.
Bijgaand Document geeft een aantal aandachtspunten om er voor te zorgen dat leerlingen tijdig aangemeld en geplaatst kunnen worden.


Het BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende aangesloten partners:

- Samenwerkingsverband Waterland

- Klaarr (SBZW)

- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zijn er specifieke vragen over een dossier t.b.v. extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs, neem dan contact op met onderstaande contactpersonen.
 • Didi Spruijt
 • Peter Luiken
 • Marga Sijtsma

Mevrouw Yvonne Maessen is de coördinator van het BOOT en voorzitter van het Multi Disciplinair Overleg (M.D.O).
Zij coördineert de werkzaamheden en met haar moet contact opgenomen worden bij een crisismelding en als het kind thuis zit of dreigt te komen zitten.
Voor een aanmelding bij het BOOT kunnen de formulieren gebruikt worden die op de website staan. Daarnaast zijn schooleigen documenten (groeidocument/OPP) noodzakelijk om tot een goede afweging te kunnen komen.

Gebruik voor een Cluster 1 (blind en/of slechtziend) en Cluster 2 (doof, slechthorend en ernstige spraaktaalproblematiek -TOS) aanvraag altijd de daartoe bestemde formulieren onder formulieren

Bij aanmelding bij het BOOT zijn altijd noodzakelijk:
 • Aanmeldingsformulier van de ouders;
 • Schoolformulier, inclusief een overzicht van recente didactische informatie;
 • Verslag Ondersteuningsteambespreking.

Voor zover aanwezig en relevant gezien de hulpvraag:

 • (Test)gegevens externe instellingen, bijv. logopedie;
 • Informatie vanuit hulpverlening;
 • Recente handelingsplannen en of OPP met evaluatiegegevens;
 • Verslag ambulante begeleiding SO of SBO.

Bij een heraanmelding binnen hetzelfde schooljaar of een nieuw schooljaar:

 • Nieuw aanmeldingsformulier ouders;
 • Een aangevuld groeidocument van de school.

Tip: let op de ondertekening van de formulieren en bij voorkeur ouderformulier, schoolformulier en overige gegevens gezamenlijk insturen in 1-pdf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)!

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland