boot

Het BOOT is in het Samenwerkingsverband het platform waar scholen en ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.

Plaatsing leerlingen op SO/SBO met het startmoment aan het begin van het nieuwe schooljaar 2019.

Voor een zorgvuldige verwijzing en overdracht van leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs voor de zomervakantie, is het wenselijk dat de reguliere scholen bijtijds de onderwijs,-en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling in kaart brengen.
Daarmee voorkomen we een “ hausse”  aan aanmeldingen op het laatste moment, waardoor de SO en SBO-scholen in de knel komen met de plaatsing van deze leerlingen.
Bijgaand Document geeft een aantal aandachtspunten om er voor te zorgen dat leerlingen tijdig aangemeld en geplaatst kunnen worden.


Het BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende aangesloten partners:

- Samenwerkingsverband Waterland

- Klaarr (voorheen SBZW)

- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zijn er specifieke vragen over een dossier t.b.v. extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs, neem dan contact op met de onderstaande trajectbegeleiders:
 • Didi Spruijt
 • Peter Luiken
 • Marga Sijtsma

Yvonne Maessen is de coördinator van het BOOT en voorzitter van het Multi Disciplinair Overleg (M.D.O). Zij coördineert de werkzaamheden en is contactpersoon bij een crisismelding en als een leerling thuis zit of dreigt thuis te komen zitten.

Bij aanmelding bij het BOOT zijn altijd noodzakelijk:
 • Aanmeldingsformulier van de ouders (zie tab formulieren);
 • Schoolformulier, inclusief een overzicht van recente didactische informatie (zie tab formulieren); 
 • Verslag Ondersteuningsteambespreking.

en voor zover aanwezig en relevant gezien de hulpvraag:

 • (Test)gegevens externe instellingen, bijv. logopedie;
 • Informatie vanuit hulpverlening;
 • Recente handelingsplannen en of OPP met evaluatiegegevens;
 • Verslag Adviseur Passend Onderwijs (voorheen ambulante begeleiding).

Bij een heraanmelding binnen hetzelfde schooljaar of een nieuw schooljaar:

 • Nieuw aanmeldingsformulier ouders;
 • Een aangevuld groeidocument van de school.

Alle formulieren kunnen verstuurd worden in een ZIP-bestand naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Gebruik voor een Cluster 1 (blind en/of slechtziend) en Cluster 2 (doof, slechthorend en ernstige spraaktaalproblematiek -TOS) aanvraag altijd de daartoe bestemde formulieren onder formulieren

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland