Informatie Samenwerkingsverband Waterland (Basisonderwijs)

(Informatie over het VOORTGEZET ONDERWIJS zie de website SWVWATERLANDVO)

Het Samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Waterland en omvat de volgende gemeenten: Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam- Volendam waaronder Zeevang en Waterland.
In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 speciale scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband. Het totale aantal leerlingen bedraagt 13.000. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk Passend Onderwijs.
Het beleid van het Samenwerkingsverband is vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.

De missie luidt:
De ondersteuningsstructuur is zodanig opgezet dat deze optimaal tegemoet komt aan de missie, visie en doelstellingen van het Samenwerkingsverband.
Lees verder hieronder over de taken en mogelijkheden van het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT).De kernactiviteiten van BOOT : Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team zijn:

Daarnaast bestaat er intensief contact met instellingen op het gebied van de jeugdhulpverlening en de gemeentelijke vertegenwoordigers.

Op basis van bovengenoemde doelstellingen is er door het Samenwerkingsverband t.b.v. BOOT een convenant afgesloten met de volgende instellingen:

 

Afdrukken