• Home
  • O.P.R.
  • MedezeggenschapOndersteuningsplanraad (OPR)

Verslagen van vergaderingen  2018

Vergadering 29 april 2018

Verslagen van vergaderingen 2017

Vergadering 27 Juni 2017

Vergadering 28 November 2017

Overzicht van vergaderverslagen 2016.

Verslag van de OPR vergadering (7-11-2016)


Verslag van de OPR vergadering (17-05-2016)Ouders
hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het Samenwerkingsverband is vormgegeven:

  1. via het adviesrecht dat de medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het schoolondersteuningsprofiel;
  2. via instemmingsrecht in de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband.
In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat ieder Samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet oprichten. In de wet is geregeld dat het ondersteuningsplan ten minste één keer in de vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld of al dan niet gewijzigd en de instemming moet hebben van de OPR. Dit betekent echter niet dat de OPR maar één keer in de vier jaar bijeen hoeft te komen. Hoewel dat niet staat omschreven in de wet, heeft de OPR wel degelijk een belangrijke rol in die tussenliggende periode. Het is aan de OPR om met een kritische blik naar het ondersteuningsplan te blijven kijken en de uitvoering daarvan te volgen.

Lees meer

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland