• Home
  • Inhoud
  • Toelaatbaarheidsverklaringen

Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).

Het Samenwerkingsverband monitort ondersteuningsaanvragen van scholen en laat kinderen toe tot het Speciaal Onderwijs of het Speciaal Basis Onderwijs. Hiervoor is het verplicht advies in te winnen van een orthopedagoog en tenminste een tweede deskundige.

De Commissie TLV (Toelaatbaarheid) is hiervoor verantwoordelijk.
Deze commissie is vanaf 01-08-2014 wettelijk verplicht en bestaat uit:

Voorzitter: D. Olsthoorn, directeur Samenwerkingsverband 
 Lid: Drs. Y. Maessen, orthopedagoog/gz-psycholoog
 Lid: M. Sijtsma, maatschappelijk deskundige

Het aanvraagformulier TLV (Toelaatbaarheidsverklaring), door ouders en school in te vullen, is te vinden onder de Tab Formulieren.

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland