• Home
  • Inhoud
  • Scholing en cursusaanbod


Grip op je groep.

Informatie over "GRIP " een programma tbv een aanpak voor de groep in de eerste weken na de zomervakantie.

Autisme anders bekeken.

Cursus aanbod (teamcursus) en voorlichting over prikkelverwerking bij kinderen met autisme.
Voorlichtingsmiddag Hampshire Hotel op 18 oktober.

Aanbod voor het versterken van het Rekenonderwijs.

Aanbod aanpak versterken rekenonderwijs .

Scholing en cursusaanbod voor (startende)IB
De afgelopen jaren heeft het SWV op verzoek van de schoolbesturen een cursus georganiseerd voor (startende) Ib ‘ers. Zowel voor het schooljaar 2016-2017 als ook het schooljaar 2017-2018 is er een aanbod. Op verzoek van de schoolbesturen is dit aanbod opgenomen als scholingsaanbod in het Register Leraar. Het aanbod is dus een gevalideerd aanbod. Aan het eind van elke module zal een certificaat uitgereikt worden. Dit kan opgenomen worden in het Register. Bij het volgen van alle modules wordt er door het SWV een eigen certificaat uitgegeven.

Er is op dit moment en wetsvoorstel in behandeling waarin de registratie van de beroepsgroep uitgangspunt is. In het register kan dan bijgehouden worden welke scholing er door de deelnemer gevolgd is en op welke manier hij of zij zijn beroepskennis/ professionalisering op peil houdt. Meer informatie en inschrijving via: https://registerleraar.nl

De uitvoering van deze scholing wordt verzorgd door het SWV, Triversum, de SBZW en Inschoolacademie. 
De opleiding wordt betaald door de schoolbesturen.
De scholing zal plaats vinden in Purmerend en omvat 26 donderdagavonden (elke 14 dagen) van half zeven tot half tien. Naast deze avonden wordt er uitgegaan van een extra studiebelasting van 3 uur per 14 dagen i.v.m. het lezen van literatuur, het doen van onderzoek en het schrijven van verslagen e.d. Hieronder staat het aanbod:

Modules in 2016
Verkenning van het vak IB .
4 avonden door Ellen Nijhof ( SBZW)

Oriëntatie in de Orthopedagogiek.
5 avonden door Caroline Kooistra (Inschoolacademie)

Modules in 2017
Verkenning van het werkveld en de relatie tussen Onderwijs en Hulpverlening.
3 avonden door Albert Loer / Rob van Oosten (SWV Waterland)

Psychopathologie

4 avonden door Fleur Berenschot (Triversum)

Handelingsgericht werken binnen Passend Onderwijs
.
5 avonden door Willemijn Huberts (SBZW) 

Communicatie en Coachingsvaardigheden
.
5 avonden door Erik Abbink

Wil je meer informatie bel 0299 - 783483 (ma-woe) of mail Rob van Oosten. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Scholing en cursusaanbod Dyslexie

ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS.
Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag vergoede diagnosestelling / behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) aangeboden worden. Chruf van Kempen verzorgt dan de eerste screening. Hij verzorgt de ondersteuning bij aanmelding van dyslectische leerlingen voor vergoede diagnostiek en eventuele leesbehandelingen. Scholen kunnen hem hiervoor consulteren.
De benodigde formulieren voor ouders en school staan onder de Tab: Formulieren.


Lezen en spellen in ons Samenwerkingsverband:
Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang.
Daarnaast is borging van het ingezette beleid om de aanvankelijk leesresultaten op een hoog peil te houden een uitgangspunt. 

In het schooljaar (2016-2017) bieden we de volgende bijeenkomsten aan:

Groepen 3 en 4:
Voor de groepen 3 en 4 is in de afgelopen jaren al veel ingezet. Veel leerkrachten zijn voldoende toegerust om hun leesonderwijs goed te organiseren. In de eerdere bijeenkomsten bleek dat leerkrachten hier vooral behoefte hebben om te ‘sparren’ met collega’s, maar ook om hun kennis omtrent het aanvankelijk leesonderwijs uit te bouwen. Het Samenwerkingsverband biedt daarom 3 bijeenkomsten aan voor deze doelgroep. Heel graag willen we startende leerkrachten in deze groepen uitnodigen om zich in te schrijven. Natuurlijk zijn ervaren collega’s die hun kennis willen opfrissen ook van harte welkom. De eerste bijeenkomst vindt juist na de herfstsignalering plaats, zodat effectieve interventies ingezet kunnen worden. Bespreken en uitwisselingen van ervaringen zijn nadrukkelijk aan de orde. 
 

Data: woensdag 16 november 2016, woensdag 01 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017
Tijd: 15:00 uur tot 17:00 uur.

Locatie: CPOW, Wielingenstraat 111 (2e verdieping in de Wielingenzaal) te Purmerend
Kosten:
worden door het Samenwerkingsverband gedragen.  


Cursusleider
: Chruf van Kempen (SWV Waterland)

Vergoede dyslexiezorg: voor, tijdens en na de behandeling

In drie bijeenkomsten zullen we stil staan bij de dossieropbouw, de regelgeving omtrent en aanmelding en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Welke toetsen en testen zijn zinvol? Hoe maak je een goede leesanalyse? Welke interventies kun je inzetten in de groep en hoe organiseer je dat? Ook zal een behandelaar komen vertellen wat er aangeboden wordt aan de leerlingen die in aanmerking komen voor de vergoede zorg. Tot slot zullen we stilstaan bij de maatwerk mogelijkheden die er zijn om na afloop van de behandeling door te gaan binnen de eigen school. 
 

Data: woensdag 12 oktober 2016, woensdag 11 januari 2017 en woensdag 5 april 2017
Tijd: 15:00 uur tot 17:00 uur.
Locatie: CPOW, Wielingenstraat 111 (2e verdieping in de Wielingenzaal) te Purmerend  
Kosten: worden door het Samenwerkingsverband gedragen.  


Cursusleider
: Chruf van Kempen (SWV Waterland)


Daarnaast biedt het SWV de volgende ondersteuning aan :

School specifieke ondersteuning:
Regelmatig worden wij benaderd door scholen die ondersteuning op maat willen hebben. Vaak zijn dat scholen die doelgerichte vragen hebben als: "Wat heeft onze school met onze kinderen en onze leerkrachten nodig om tot goed leesonderwijs te komen? We proberen daarom vraag gestuurde informatie, voorlichting en scholing te geven. Dat kan een werkmiddag of een studiedag zijn. Voor zo’n werkmiddag of studiedag zullen in overleg wel kosten berekend worden. Contactpersoon: Chruf van Kempen (SWV Waterland).

Tweejaarlijkse inventarisatie van de leesopbrengsten
:

Om de verbetering van het leesonderwijs meetbaar te maken, vragen wij tweejaarlijks aan de scholen om hun leesresultaten aan ons door te geven. Het effect blijft gelukkig niet uit. Het Samenwerkingsverband scoort boven het landelijk gemiddelde. Bij elke meting blijken we steeds iets beter te scoren. Chruf van Kempen is niet alleen in het Samenwerkingsverband Waterland actief. In het verleden heeft hij geparticipeerd in het Masterplan Dyslexie. Momenteel denkt hij mee over de opzet van een nieuwe generatie AVI en DMT toetsen. Tevens is hij betrokken bij de totstandkoming van een goede monitoring voor leerlingen die recht hebben op de vergoede dyslexie zorg op landelijk niveau.

Voor vragen is Chruf van Kempen te bereiken via het Samenwerkingsverband. 
meer informatie via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zie voor achtergrondinformatie ook de tab Dyslexie.

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland