• Home
  • Inhoud
  • Scholing en cursusaanbod

 
Leer-Kracht Primair en Doen

Gedragsproplemen in de klas zorgen voor veel Hoofdbrekens bij Leerkrachten. Leer-Kracht primair heeft een manier ontwikkeld om daarover met alkaar in gesprek te gaan

Lees hieronder de Flyer en wil je meer praktische informatie lees dan verder.

Scholing en cursusaanbod voor (startende) IB 2018-2019
De afgelopen jaren heeft het SWV op verzoek van de schoolbesturen een cursus georganiseerd voor (startende) Ib ‘ers. Voor het schooljaar 2018 - 2019 er een aanbod. Op verzoek van de schoolbesturen is dit aanbod opgenomen als scholingsaanbod in het Register Leraar. Het aanbod is dus een gevalideerd aanbod. Aan het eind van elke module zal een certificaat uitgereikt worden. Dit kan opgenomen worden in het Register. Bij het volgen van alle modules wordt er door het SWV een eigen certificaat uitgegeven.


Er is op dit moment en wetsvoorstel in behandeling waarin de registratie van de beroepsgroep uitgangspunt is. In het register kan dan bijgehouden worden welke scholing er door de deelnemer gevolgd is en op welke manier hij of zij zijn beroepskennis/ professionalisering op peil houdt. Meer informatie en inschrijving via: https://registerleraar.nl

De uitvoering van deze scholing wordt verzorgd door het SWV, Triversum, de SBZW en Inschoolacademie. 
De opleiding wordt betaald door de schoolbesturen.
De scholing zal plaats vinden in Purmerend en omvat 25 donderdagavonden (elke 14 dagen) van half zeven tot half tien. Naast deze avonden wordt er uitgegaan van een extra studiebelasting van 3 uur per 14 dagen i.v.m. het lezen van literatuur, het doen van onderzoek en het schrijven van verslagen e.d. Hieronder staat het aanbod:

Modules  in het schooljaar 2018-2019 

Verkenning van het vak IB. ( 4 avonden)
door Ellen Nijhof ( SBZW)


Handelingsgericht werken binnen Passend Onderwijs. (5 avonden)
door Gesien Amesz (SBZW)


Communicatie en Coachingsvaardigheden
. (5 avonden )

door Annetta Klaassen ( InschoolAcademie)

Wil je meer informatie mail Rob van Oosten. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

zie informatie in bijgaande beschrijving.

Onderwijswerkgroep Autisme

Online Cursus Aanbod : Cursussen.


Scholing en cursusaanbod Dyslexie

BOUW : ondersteuning en scholing in 2018-2019

Cursusbijeenkomsten ( zie verdeling) 

ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS.

Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag vergoede diagnosestelling / behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) aangeboden worden. Chruf van Kempen verzorgt dan de eerste screening. Hij verzorgt de ondersteuning bij aanmelding van dyslectische leerlingen voor vergoede diagnostiek en eventuele leesbehandelingen. Scholen kunnen hem hiervoor consulteren.
De benodigde formulieren voor ouders en school staan onder de Tab: Formulieren.


Lezen en spellen in ons Samenwerkingsverband:
Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang.
Daarnaast is borging van het ingezette beleid om de aanvankelijk leesresultaten op een hoog peil te houden een uitgangspunt. 


Daarnaast biedt het SWV de volgende ondersteuning aan :

School specifieke ondersteuning:
Regelmatig worden wij benaderd door scholen die ondersteuning op maat willen hebben. Vaak zijn dat scholen die doelgerichte vragen hebben als: "Wat heeft onze school met onze kinderen en onze leerkrachten nodig om tot goed leesonderwijs te komen? We proberen daarom vraag gestuurde informatie, voorlichting en scholing te geven. Dat kan een werkmiddag of een studiedag zijn. Voor zo’n werkmiddag of studiedag zullen in overleg wel kosten berekend worden. Contactpersoon: Chruf van Kempen (SWV Waterland).

Tweejaarlijkse inventarisatie van de leesopbrengsten
: Zie informatie onder actueel /Nieuws

Om de verbetering van het leesonderwijs meetbaar te maken, vragen wij tweejaarlijks aan de scholen om hun leesresultaten aan ons door te geven. Het effect blijft gelukkig niet uit. Het Samenwerkingsverband scoort boven het landelijk gemiddelde. Bij elke meting blijken we steeds iets beter te scoren. Chruf van Kempen is niet alleen in het Samenwerkingsverband Waterland actief. In het verleden heeft hij geparticipeerd in het Masterplan Dyslexie. Momenteel denkt hij mee over de opzet van een nieuwe generatie AVI en DMT toetsen. Tevens is hij betrokken bij de totstandkoming van een goede monitoring voor leerlingen die recht hebben op de vergoede dyslexie zorg op landelijk niveau.

Voor vragen is Chruf van Kempen te bereiken via het Samenwerkingsverband. 
meer informatie via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zie voor achtergrondinformatie ook de tab Dyslexie en Technisch lezen.

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland