Bovenschoolse plusgroepen binnen het Samenwerkingsverband Waterland
Bij de start van de wet Passend Onderwijs in 2014 heeft het Samenwerkingsverband het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan leerlingen (groep1 t/m 8) die boven het gemiddelde zouden moeten kunnen presteren.
De bovenschoolse plusgroepen zijn opgezet om deze leerlingen meer uitdaging te bieden. De kinderen krijgen een dagdeel per week onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht als vast onderdeel van het les(week)programma. De groep telt maximaal 15 leerlingen.

In 2015 zijn de plusgroepen in Purmerend en Edam-Volendam uitgebreid en is een plusgroep opgestart in Landsmeer.

Om de kinderen nieuwe uitdagingen te bieden en hun ontwikkeling te verbreden en te verdiepen, staat het onderwijsprogramma in de bovenschoolse plusgroep zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de moederschool krijgen. In de bovenschoolse plusgroep is er bijvoorbeeld ruimte voor Spaans, filosofie en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren.

In ons Samenwerkingsverband zijn deze ontwikkelingen ondergebracht onder de namen Vostok en Laika

Vostok onderdeel onderwijsaanbod eigen school
Voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 is aanmelding en plaatsing bij Vostok mogelijk als blijkt dat dit de onderwijsbehoefte van deze leerling is. Dit vormt dan een onderdeel van de onderwijsaanpassingen op de eigen school. Hier zijn criteria voor geformuleerd en jaarlijks worden toelatingsbesprekingen georganiseerd. Zie: Protocol (hoog)begaafdheid SWV. Dit protocol beschrijft de fases en stappen in de school vanaf binnenkomst van de leerling. In dit protocol wordt uitgegaan van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid) als basis. Bij elk onderdeel wordt aangegeven hoe deze stap verwerkt is in SiDi 3. Zowel in tekst als in heldere schema's. Laika biedt begeleiding om op een professionele manier in deze specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voorzien. De cyclus signaleren, diagnosticeren, aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding van Laika is in het Protocol (hoog)begaafdheid SWV beschreven en vastgelegd.

Aanmelden Vostok
Onder de tab Formulieren staat meer informatie en worden de aanmeldingsroute en criteria beschreven.


Welke Vostoklocatie hoort bij welke school?
De scholen van het SWV zijn zo thuisnabij mogelijk aan de Vostoklocaties toegewezen.Welke Vostoklocatie bij welke school hoort voor schooljaar 2019-2020 vindt u in hier: Vostoklocaties

Toelatingscommissie Vostok
De besprekingen vinden op de onderstaande data plaats. Het betreft telkens de ochtend:
Donderdag      07/10              - uiterlijke inleverdatum: 19/9    groep 4 t/m 7        
Donderdag      21/11              - uiterlijke inleverdatum: 31/10  groep 4 t/m 7        
Donderdag      13/02- 2020    - uiterlijke inleverdatum: 23/01  groep 4 t/m 7        
Donderdag      19/03              - uiterlijke inleverdatum: 27/02  groep 4 t/m 7
LET OP: EVT. START VOSTOK IS DIRECT IN DE WEEK VAN 23/03
       
Donderdag      14/05              - uiterlijke inleverdatum: 09/04  groep 4 t/m 7        
Donderdag      25/06              - uiterlijke inleverdatum: 04/06  Alleen aanmelding voor groep 4!!

LET OP: per bespreking worden er niet meer dan 10 tot 12 kinderen behandeld. Zodra een 13e aanmelding binnenkomt, wordt deze automatisch doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

Instroommomenten Vostok
Tijdens schooljaar 2019-2020 zijn er drie instroommomenten: 

In 2019 in week 36 en week 50 en in 2020 in week 13. 
Er is voor deze momenten gekozen omdat er bij Vostok dan wordt gestart met een nieuw thema. 

 
Starten bij Vostok
Ter voorbereiding op het starten in de bovenschoolse plusgroepen van Vostok hebben we wat tips en (verder te ontwikkelen) vaardigheden op een rijtje gezet. Lees in deze bijlage er alles over! 

Jaarplanning Vostok
De locaties hebben de naam Vostok gekoppeld aan de plaatsnaam.

- Vostok Edam – Volendam: Jaarplanning (Planning 2019-2020)
- Vostok Purmerend en Landsmeer: 
Jaarplanning (Planning 2019-2020) 

Vostokgids
Alle informatie over Vostok vindt u in onderstaande gids.

Achtergrondinformatie over Laika
Hier vindt u het aanbodpakket van Laika, met o.a. een overzicht van de verschillende workshops, informatie over groepsbezoeken en kijkwijzers m.b.t. begaafdheid op school/ in de klas. Met Laika werk je aan je professionalisering als school. Je leert met elkaar een doorlopende leerlijn voor goede, begaafde en hoogbegaafde leerlingen samen te stellen en te onderhouden. Via bijgaande link vind je een overzicht van het Aanbod SWV Laika Pakket

Privacy afspraken Vostok en Laika (A.V.G.)
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u hieronder onze afspraken en uitgangspunten:
Privacy toestemming Vostok en Laika
Toestemming gebruik Beeldmateriaal
Filmen en fotograferen Vostok 
 


Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland