• Home
  • Inhoud
  • Hoogbegaafdheid
Bovenschoolse plusgroepen binnen het Samenwerkingsverband Waterland

Bij de start van de wet Passend Onderwijs in 2014 heeft het Samenwerkingsverband het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan leerlingen (groep1 t/m 8) die boven het gemiddelde zouden moeten kunnen presteren. Dit gebeurt middels de begeleiding vanuit Laika op de scholen en de bovenschoolse plusgroep Vostok voor de (hoog)begaafde leerlingen: https://sites.google.com/view/laika-vostok.

Vostok is voor de scholen van het Samenwerkingsverband Waterland het gezamenlijke, bovenschoolse onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8. Deze bovenschoolse plusgroep is in maart 2010 opgezet als verlengstuk van het onderwijs op de eigen school. Om de kinderen nieuwe uitdagingen te bieden en hun ontwikkeling te verbreden en te verdiepen, staat het onderwijsprogramma in de bovenschoolse plusgroep zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de moederschool krijgen. Eén dagdeel per week wordt op een andere manier aan de onderwijsbehoefte van (hoog)begaafde kinderen voldaan dan op de eigen school mogelijk is. De kinderen krijgen onderwijs van gespecialiseerde leerkrachten als vast onderdeel van het les(week)programma. De groep telt maximaal 15 leerlingen.

In 2015 zijn de plusgroepen in Purmerend en Edam-Volendam uitgebreid en is een plusgroep opgestart in Landsmeer. In 2021 heeft het SWV met haar deelnemende besturen besloten om Vostok voorlopig te blijven inzetten als bovenschoolse plusgroep voor de scholen van het SWV. Het doel is om begaafdheid vanzelfsprekend te laten zijn in de basisondersteuning van alle scholen. Samen met de experts binnen de regio wordt er onderzocht op welke manier dit het best vormgegeven kan worden.   

Vostok onderdeel onderwijsaanbod eigen school
Op Vostok zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8 wanneer blijkt dat dit tot hun onderwijsbehoefte behoort. Dit vormt dan een onderdeel van de onderwijsaanpassingen op de eigen school. Zie: https://sites.google.com/view/laika-vostok/vostok/praktische-informatie-vostok. Hier zijn criteria voor geformuleerd en jaarlijks worden toelatingsbesprekingen georganiseerd.

Wanneer een school leerlingen wil aanmelden, kan dit bij leerlingen uit groep 4 t/m 7. Groep 8 of eind groep 7 aanmelden is altijd maatwerk, neem hiervoor contact op met Laika of de toelatingscommissie. De uitdaging en het ‘schuren’ op het gebied van leren leren bij Vostok is leidend. Een Vostokleerling kan dit op zijn eigen manier en in het eigen tempo verwerken voordat hij of zij de basisschool verlaat. Leerlingen die in groep 4 worden aangemeld en toegelaten, starten wanneer zij in groep 5 zitten en gaan in principe tot het einde van de basisschool naar Vostok. Neem contact op met Laika als er vragen zijn.

Aanmelden Vostok
Onder de tab Formulieren staat meer informatie en worden de aanmeldingsroute en criteria beschreven.
 

Welke Vostoklocatie hoort bij welke school?
De scholen van het SWV zijn zo thuisnabij mogelijk aan de Vostoklocaties toegewezen. Welke Vostoklocatie bij welke school hoort voor schooljaar 2022-2023 vindt u hier: Vostoklocaties.

Toelatingscommissie Vostok
De besprekingen vinden op de onderstaande data plaats. Het betreft telkens de ochtend:
Donderdag      29/09               - uiterlijke inleverdatum: 08/09 groep 4 t/m 7
Donderdag      17/11              - uiterlijke inleverdatum: 27/10  groep 4 t/m 7
Donderdag      16/02- 2023    - uiterlijke inleverdatum: 26/01  groep 4 t/m 7
Donderdag      16/03              - uiterlijke inleverdatum: 16/02  groep 4 t/m 7
Donderdag      11/05              - uiterlijke inleverdatum: 06/04  groep 4 t/m 7
Donderdag      06/07              - uiterlijke inleverdatum: 15/06  Alleen aanmelding voor groep 4!!

LET OP: per bespreking worden er niet meer dan 10 kinderen behandeld. Zodra een 11e aanmelding binnenkomt, wordt deze automatisch doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

Instroommomenten Vostok
Tijdens schooljaar 2022-2023 zijn er drie instroommomenten:
Er is voor deze momenten gekozen omdat er bij Vostok dan wordt gestart met een nieuw thema.
 
Starten bij Vostok
Ter voorbereiding op het starten in de bovenschoolse plusgroepen van Vostok hebben we wat tips en (verder te ontwikkelen) vaardigheden op een rijtje gezet. Lees er alles over in deze bijlage.


Jaarplanning Vostok 2022-2023
De locaties hebben de naam Vostok gekoppeld aan de plaatsnaam.

Vostok Edam – Volendam, Vostok Purmerend en Vostok Landsmeer.
 
Achtergrondinformatie over Laika- Begaafdheid in de basisondersteuning alle scholen
Het Samenwerkingsverband Waterland heeft vanaf september 2017 Laika begeleiding mogelijk gemaakt voor alle besturen en scholen van het SWV. Het SWV en alle schoolbesturen hebben mei 2021 afgesproken om begaafdheid vanzelfsprekend te laten zijn in de basisondersteuning van alle scholen. Samen met de experts binnen de regio wordt er onderzocht op welke manier dit het best vormgegeven kan worden. Het SWV met haar deelnemende besturen besloten ook om Laika voorlopig te blijven inzetten als begeleiding voor de scholen van het SWV. Om op een professionele manier in de specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voorzien van (hoog)begaafde leerlingen heeft Laika voor de scholen van ons samenwerkingsverband praktisch toepasbare kwaliteitskaarten per onderwerp gemaakt. Alle kwaliteitskaarten staan op de website van Vostok en Laika. De kwaliteitskaart aanmelden Vostok is hier tevens ook te vinden.

Hier vindt u het aanbodpakket van Laika, met de visie en missie en o.a. een overzicht van de verschillende workshops, informatie over co-teaching en rubrieken m.b.t. begaafdheid op school/ in de klas. Met Laika werk je aan je professionalisering als school. Je leert met elkaar een doorlopende leerlijn voor goede, begaafde en hoogbegaafde leerlingen samen te stellen en te onderhouden. Via bijgaande link vind je een overzicht van het Aanbod SWV Laika pakket.

Privacy afspraken Vostok en Laika (A.V.G.)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u hieronder onze afspraken en uitgangspunten: Toelichting beeldmateriaal

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland