• Home
  • Inhoud
  • Hoogbegaafdheid
Achtergrondinformatie over LAIKA

Via de link is er een overzicht van de inzet mbt LAIKA

Plusklassen binnen het Samenwerkingsverband Waterland.


Bij de start van de wet Passend Onderwijs in 2014 heeft het Samenwerkingsverband het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan kinderen met een hoge intelligentie. Tot die tijd functioneerden er twee bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen in Purmerend en Volendam. Deze bovenschoolse plusklassen zijn opgezet om hoogbegaafde kinderen meer uitdaging te bieden. De kinderen krijgen een dagdeel per week onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht als vast onderdeel van het les(week)programma. De groep telt maximaal 15 leerlingen.

In 2015 zijn de plusklassen in Purmerend en Edam-Volendam uitgebreid en is een plusklas opgestart in Landsmeer. Sinds dit schooljaar (2016)  is er ook een bovenschoolse plusklas in Waterland verbonden aan de Gouwzee(Monnickendam).

Om de kinderen nieuwe uitdagingen te bieden en hun ontwikkeling te verbreden en te verdiepen, staat het onderwijsprogramma in de bovenschoolse plusklas zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de moederschool krijgen. In de bovenschoolse plusklas is er bijvoorbeeld ruimte voor Spaans, filosofie en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren.
Alle informatie vindt u in onderstaande gids.

Schoolgids Vostok alle locaties

De locaties hebben de naam Vostok gekoppeld aan de plaatsnaam.


Vostok Edam – Volendam. (Planning 2017-2018)
Jaarplanning

Vostok Purmerend en Landsmeer. (Planning 2017-2018)
Jaarplanning

Vostok Waterland ( Planning 2017-2018)
Jaarplanning

Hieronder vindt u een tweetal voorbeelden van onze leerdoelen

Leerdoel Vostok

Leerdoel Persoonlijk

Onder de tab Formulieren staat meer informatie en worden de aanmeldingsroute en criteria beschreven.


Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland