Adviseur Passend Onderwijs (voorheen Ambulant Begeleider GO)

Op dit moment zijn te onderscheiden:
Adviseur Passend Onderwijs en ondersteuning van het lezen en leesonderwijs.

De volgende adviseurs zijn werkzaam voor het Samenwerkingsverband Waterland

Wanneer kan een adviseur ingezet worden?:

De basisschool maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. In de klas en op school worden maatregelen genomen om uw kind te begeleiden. School heeft gesprekken met u als ouders maar kan behoefte hebben om een gesprek aan te vragen met een adviseur.

De procedure is als volgt:


Vragen?
Het kan zijn dat u n.a.v. deze informatie vragen heeft over de Adviseur Passend Onderwijs. U kunt informeren bij de intern begeleider van uw basisschool.


Overzicht en verdeling van de Adviseurs Passend Onderwijs. 

Zie aanvraagformulier: Aanvraagformulier Ambulante Begeleiding SO  

ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS

Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag ONL - Dyslexie (Onderwijszorg Nederland) aangeboden worden bij het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteuing Team). We verzorgen dan de eerste screening. 

Afdrukken