• Home
 • Inhoud
 • Ambulante Begeleiding

Adviseur Passend Onderwijs (voorheen Ambulant Begeleider GO)

Op dit moment zijn te onderscheiden:
Adviseur Passend Onderwijs en ondersteuning van het lezen en leesonderwijs.

De volgende adviseurs zijn werkzaam voor het Samenwerkingsverband Waterland

 • Henny van der Graaf, Manon van der Meulen, Els Wijnhorst, Jaap Schilder en Getske Douma. Zij zijn specialist op het gebied van gedragsproblemen.
 • Joke Idema werkt als specialist op het gebied van langdurig zieke kinderen, lichamelijk- en meervoudig gehandicapte kinderen. 
 • Jaap Schilder op het gebied van Dyslexie. 
 • Els Huigsloot werkt als specialist op het gebeid van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. 
Wanneer kan een adviseur ingezet worden?:
 • Adviseur Passend Onderwijs kan alleen ingezet worden met toestemming van u als ouders/verzorgers.
 • Op aanvraag van de basisschool, via de intern begeleider.
 • Geïndiceerd via het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteunings Team).

De basisschool maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. In de klas en op school worden maatregelen genomen om uw kind te begeleiden. School heeft gesprekken met u als ouders maar kan behoefte hebben om een gesprek aan te vragen met een adviseur.

De procedure is als volgt:

 • De school vraagt een adviseur mee te denken over de ondersteuning van een kind.
 • Als blijkt dat structurele begeleiding gewenst is, vraagt de school de Adviseur Passend Onderwijs aan via het aanvraagformulier.
 • De school kan besluiten dat er naast de begeleiding ook extra ondersteuning nodig is. Het is raadzaam de adviseur dan te betrekken bij het maken van een plan voor extra ondersteuning.

Vragen?
Het kan zijn dat u n.a.v. deze informatie vragen heeft over de Adviseur Passend Onderwijs. U kunt informeren bij de intern begeleider van uw basisschool.


Ondersteuning van het lezen en het leesonderwijs 
Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag ONL - Dyslexie (Onderwijszorg Nederland) aangeboden worden bij het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteuing Team). We verzorgen dan de eerste screening (zie verder tab Lezen en Dyslexie).

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland