Nieuws.

BENOEMING NIEUWE DIRECTEUR BESTUURDER SWV WATERLAND

Bijgaande brief van het toezichthoudend bestuur van het SWV geeft informatie over de benoeming van Dirk Olsthoorn als nieuwe directeur bestuurder van het SWV Waterland per 1 januari 2019. 

AFSCHEID ALBERT LOER 24 JANUARI 2019

De laatste werkdag van Albert Loer is vrijdag 21 december 2018. Dan heeft hij er meer dan 45 dienstjaren in het onderwijs opzitten. 
8 jaar in het Groningse dorpje Oldehove, 
10 jaar op de Ankerschool in Hoorn, 
11 jaar als directeur van het Plankier, 
10 jaar bij CPOW en meer dan 7 jaar bij het Samenwerkingsverband. 

Zijn afscheidsreceptie is op donderdag 24 januari 2019 vanaf 16:00 uur in het Hampshire hotel aan de Westerweg in Purmerend. 

De uitnodiging daarvoor wordt begin januari verstuurd.

Vanaf 1 januari 2019 zal Dirk Olsthoorn het stokje overnemen.

Afspraken mb.t. de overdracht van PSZ en dagverblijven naar de Basisschool.

enige tijd gelezen zijn afspraken gemaakt m.b.t deoverdrachtsgegevens  en gang van zaken rondom de overgang van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
De uitgangspunten zijn verder verwoord in bijgaande brief 


PRIVACY REGLEMENT SWV WATERLAND. 

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming) heeft het SWV Waterland een privacy regelement opgesteld i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.

Klik op bijgaande link : Privacyreglement SWV Waterland ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING (AVG)
EN INFORMATIE SWV WATERLAND via BARRACUDA.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer (de nieuwe privacywetgeving) van kracht en zijn we verplicht om vertrouwelijke stukken/mailtjes versleuteld te versturen.

In het vervolg ontvangen jullie daarom dit soort mailtjes van ons via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het is de bedoeling dat men dan zelf éénmalig een wachtwoord maakt om de desbetreffende e-mail op te halen.

De nieuwe verordening maakt dat we nog zorgvuldiger dan eerst, om moeten gaan met persoonsgegevens.

Zie hieronder het bericht dat u via mail ontvangt.

 TEKST E-MAIL

U heeft een versleuteld bericht ontvangen van BOOT/SWV Waterland

Afzender Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg de link om uw bericht op te halen. U moet eenmalig een account/wachtwoord aanmaken.

U kunt natuurlijk altijd een telefonisch contact met ons opnemen om dit bericht te verifiëren.

Voor contactgegevens zie : www.swvwaterland.nl

Dit versleutelde bericht vervalt over 30 dagen


Thema Middag Gedrag van A tot Z in AFAS stadion.

Evaluatie en opmerkingen

Wanneer je als schoolteam in contact wil komen met Steven Pont, Marcel van Herpen, Suzanne Agterberg of Boudwijn Schut, vind je hier hun  mailadressen.


Good practise Voorbeeld Blauwe Morgenster.

Soms zijn er initiatieven op een school die de moeite waard zijn om door te geven. Als je hier klikt, lees je over een mooi initiatief op de Blauwe Morgenster in Middenbeemster.Overzicht van de uitkomst van de enquetes m.b.t. de samenwerking met de OSA

Enquete /onderzoeksresultaten 
Leerkracht - OSA

Enquete /onderzoeksresultaten
  : Intern begeleider  - OSA

Enquete /onderzoeksresultaten
  : Directie - OSA

Ondersteuningsplan 2018-2022

in de bestuurvergadering van juni 2018 is het nieuwe Ondersteuningsplan voor de jaren 2018-2022 vastgesteld. 
Z
ie de bijlage.


Financieel jaarverslag 2017


onder de link vindt u het Financieel Jaarverslag 2017 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Monitor verslag BOOT  2016 2017

Bijgaand het Monitorverslag van BOOT over het schooljaar 2016-2017

LEZEN EN SPELLEN IN ONS SAMENWERKINGSVERBAND.
Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang. Daarom wordt er geïnvesteerd in ondersteuning en middelen om goed leesonderwijs en goede leesresultaten te behalen en te behouden. 

Chruf van Kempen heeft in zijn tweejaarlijks verslag een actueel beeld geschetst over de leesresulten in het SWV Waterland. Per school en leerjaar zijn de resultaten van het schooljaar 2016-2017 terug te vinden en daarnaast informatie over ondersteuning en scholing zoals die binnen het Samenwerkingsverband geboden wordt. Ook informatie over de Dyslexie verklaring bij de overstap tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
kijk onder deze link

Verslag leesopbrengsten en ontwikkelingen technisch lezen en dyslexie.  
           

Het gaat met je kind niet goed op school.
Wat nu ?

Via deze link een overzicht om bij school en het onderwijs aan de bel te trekken : mogelijke hulpbronnen!


Vergoeding Dyslexie onderzoek leerlingen groep 8

Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Welke dat zijn, lees dat onder dez link : Vergoeding Dyslexie onderzoek groep 8Aanbod Scholing BOUW en Leer-Kracht en Doen

zie scholingspagina. 

Informatie over ondersteuning bij het lezen en leesonderwijs door het
Samenwerkingsverband.
Onder de tab: Inhoud staat onder: Ondersteuning Samenwerkingsverband het aanbod voor de leerkrachten en scholen tbv verdere versterking van het leesonderwijs. Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Chruf van Kempen. Meer informatie over data en doelgroep en inhoud van de bijeenkomsten is aldaar terug te vinden. Een belletje met Chruf van Kempen is natuurlijk altijd mogelijk(0299-783483)!

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland