Nieuws

WEBINAR HOOGBEGAAFDHEID
Op 10 december 2020 organseerden we in samenwerking met het VO een webinar hoogbegaafdheid. Vanuit eigen ervaring nam Erik Abores ons mee in zijn verhaal. Hij vertelde ons dat bij hoogbegafdheid de focus vaak ligt op cognitie en IQ, waardoor andere vlakken zoals intensiteit, creativiteit en emotionele ontwikkeling onderbelicht blijven. Tijdens het webinar kwamen deze facetten uitgebreid aan bod. Zeer interessant en leerzaam bovendien. Voor wie het terug wil kijken hieronder de link naar de opname:
https://youtu.be/sNKfhkyebMw

GESPREK OVER OVERGANG VAN PEUTERSPEELZAAL NAAR BASISSCHOOL
Enige tijd geleden is er gesproken over de overdracht van gegevens tussen de peuterspeelzalen, kinderdagopvang en de basisschool. Wat er is besproken vind je in bijgaande brief 

PRIVACY REGLEMENT SWV WATERLAND. 
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming) heeft het SWV  een privacy regelement opgesteld i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.

Klik op bijgaande link: Privacyreglement SWV Waterland 

In het vervolg zal daarom vertrouwelijke mail versleuteld worden verzonden via Barracuda.

 

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland