• Home
  • Actueel
  • Artikelen


Column Steven Pont : Juli 2018  You gotta be outgoing!

In een klas zitten altijd kinderen met een laag toerental, met een gemiddeld toerental en met een hoog toerental. De kinderen met een wat hoger toerental krijgen meer aandacht, zowel positieve als negatieve. Positief omdat we nu eenmaal een op Amerikaanse leest geschoeide maatschappij hebben, waarin een hoge mate van zelfexpressie wordt gewaardeerd. 'You gotta be outgoing', kreeg ik dan ook te horen toen ik daar een jaar in een gastgezin zat.

Ook krijgen kinderen met een hoger toerental vaker negatieve aandacht, zoals elke hoog-toerental-ADHD'r je kan vertellen. Ook kinderen met we het niet zo goed gaat en dat dat door hun toerental te verhogen duidelijk laten merken, staan eerder op de radar van hun volwassen omgeving.

Maar hoe zit dat met het wat stillere kind? Ik kreeg laatst een mail van een moeder van een wat stillere zoon die maar één vriend had en ze maakte zich zorgen. Ten eerste omdat hij wat stiller was, ten tweede wilde ze dat hij meer vrienden had. Maar wiens probleem was dit eigenlijk? Ik ken namelijk hordes mensen die ik in plaats van hun 244 facebookvrienden één werkelijke vriend gun (en ja, soms ook dat ze wat stiller zouden leren zijn). Ook kinderen die in hun problemen een andere route nemen, namelijk erg hun best doen van de radar af te raken, zijn voor hun omgeving minder duidelijk zichtbaar. Maar ze lijden echt niet minder. En dus moet de omgeving eerder naar hun toe, bij drukkere kinderen komt de omgeving op één of andere manier vanzelf naar het kind.

Daarom mijn voorstel voor het schooljaar 2018/2019.
Het schooljaar voor het wat stillere kind. Ik moet daar even op wijzen, want zelf zullen ze er niet om vragen... 
Informatie over vergoede diagnostiek en behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
.

Artikel over de achtergrond en werkwijze in Waterland


Nieuwe documenten in kader Passend Onderwijs.
 


Via onderstaande links is de actuele werkwijze te vinden:

Procesbeschrijving voor de 4 niveaus van ondersteuning.

Mogelijke werkzaamheden van de ondersteuningsadviseur.

Procedure voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Schematische voorstelling van de diverse stappen bij ondersteuning. 

Blauwdruk van het expertisecentrum

Het School Ondersteunings Profiel ( SOP) 

 
Zie voor informatie over Passend Onderwijs :

www.passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

www.5010.nl


 

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland