• zorgplatform-voor-basisscholen-waterland
 • centraal-aanspreekpunt-voor-basisscholen-waterland
 • passend-onderwijs-voor-basisscholen-waterland
 • leerkrachten-basisscholen-waterland-ondersteunen
 • ouders-basisschool-kinderen-waterland-ondersteunen
 • passend onderwijs voor kinderen met een beperking
 • Deze website is het laatst gewijzigd op: dinsdag 11 september 2018, 09:35:12.

Vacature Directeur - Bestuurder Samenwerkingsverband Waterland. 

Purmerend

Sector: PO, SO
Sluitingsdatum: 22 september 2018
Omvang: 0,8 fte – 1,0 fte

Functieomschrijving.

We zoeken een directeur-bestuurder die zich met durf en lef inzet voor de ondersteuningsbehoefte van kinderen van Samenwerkingsverband PO Waterland. Een directeur-bestuurder die ervoor zorgt dat kinderen zich optimaal, ononderbroken en zoveel mogelijk thuisnabij kunnen ontwikkelen.
 
Als directeur-bestuurder ben je de spil van het samenwerkingsverband. Je geeft op verschillende niveaus sturing aan het Samenwerkingsverband en zorgt dat er verder gebouwd wordt. Je werkt samen met een toezichthoudend bestuur en de directeuren van de scholen aan de uitvoering en doorontwikkeling van het strategisch beleid. Daarnaast geef je leiding aan de uitvoering van het beleid, dat doe je dagelijks met een team van toegewijde medewerkers die de scholen ondersteunen op het gebied van onderwijs en uitvoering geven aan de processen en werkzaamheden binnen het Samenwerkingsverband.
 
De directeur - bestuurder die we zoeken:

 • heeft een (bewezen) ondernemende houding en kan ontwikkelingen starten en krijgt partijen mee;
 • kan zijn visie over onderwijs duidelijk verwoorden, is inspirerend, sociaal nieuwsgierig en communicatief sterk;
 • is een scherp en onafhankelijk denker en een stevige gesprekspartner met goede ideeën in combinatie met inlevingsvermogen en sensitiviteit;
 • legt actief en op natuurlijke wijze verbindingen tussen mensen en organisaties, tussen speciaal en regulier onderwijs en heeft begrip voor diversiteit tussen scholen en gemeenten;
 • brengt partijen samen en is in staat om, waar nodig, boven de partijen te staan;
 • geeft leiding aan de eigen medewerkers en is betrokken bij de uitvoering;
 • is sociaal bevlogen en heeft oog voor de situatie van de zwakkere (kinderen) in de samenleving.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een boeiende en veelzijdige functie in een zeer interessant speelveld. Inschaling en rechtspositie conform de cao primair onderwijs, schaal 14. De standplaats is Purmerend. De aanstelling zal zijn voor 0,8 fte – 1,0 fte, in eerste instantie op tijdelijke basis voor de duur van een jaar, na gebleken geschiktheid zal het dienstverband worden omgezet in een vast dienstverband.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband Waterland bestrijkt de gehele regio Waterland en de standplaats voor de directeur-bestuurder is Purmerend. In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 speciale scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband. Het totaal aantal leerlingen bedraagt 13.000. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk Passend Onderwijs. De missie van het Samenwerkingsverband is om leerlingen kansen te bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving en ondersteuning te bieden bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven. Dagelijks werken er 13 mensen in vaste dienst bij het Samenwerkingsverband waar zij zich iedere dag inzetten voor de leerlingen in de regio Waterland.

Meer informatie

Deze procedure is heropend.

Meer informatie kan je vinden in de profielschets en op www.swvwaterland.nl.

Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen via de vacature op de website van Beekveld en Terpstra www.vbent.org  (actuele vacatures) ter attentie van de heer H.A. Hendriks, onder vermelding van vacaturenummer 20180043.

De voorselectiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 25 september 2018. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is begin oktober gepland. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

We zien jouw reactie graag uiterlijk 21 september 2018 tegemoet.


Informatie Samenwerkingsverband Waterland.(Basisonderwijs) 
Het Samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Waterland en omvat de volgende gemeenten: Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam- Volendam waaronder Zeevang en Waterland.
In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 speciale scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband. Het totale aantal leerlingen bedraagt 13.000. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk Passend Onderwijs.
Het beleid van het Samenwerkingsverband is vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.

De missie luidt:
 • Leerlingen kansen bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving.
 • Leerlingen ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven.
 • Ondersteuning is gericht op mogelijkheden van : deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.
De ondersteuningsstructuur is zodanig opgezet dat deze optimaal tegemoet komt aan de missie, visie en doelstellingen van het Samenwerkingsverband.
Lees verder hieronder over de taken en mogelijkheden van het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team ( BOOT).De kernactiviteiten van BOOT : Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team zijn:
 • Begeleiding en ontwikkeling van de Ondersteuningsteams op de basisschool op basis van de specifieke expertise.
 • Ondersteuning bij het formuleren van onderwijsbehoeften en ondersteuningsvragen.
 • Bereikbaarheid voor ouders, instellingen en scholen t.b.v. consultaties.
 • Organiseren van een Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team waar voor leerlingen in overleg met ouders, school en andere betrokken instellingen een op maat gesneden advies wordt geformuleerd ten aanzien van de schoolloopbaan van het kind en de daarbij passende (eventuele) hulpverlening.
 • Beoordelen van ondersteuningsvragen die boven de reguliere begeleiding van de basisschool uitstijgen( verstrekken van op maat geformuleerde ondersteuning op basis van onderwijsbehoefte en ondersteuningsvraag) op de basisschool en of SO en SBO scholen.
 • Dossier samenstelling en begeleiding van de aanvragen ten behoeve van een toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor despeciale scholen in het Samenwerkingsverband (het huidige SBO en SO).
 • Afgeven van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) tbv de SO en SBO voorzieningen.
 • Begeleiden van de aanvragen tbv een arrangement voor een cluster 2 arrangement (Licht- medium en/of intensief).
 • In samenspraak met ouders en school formuleren van een schooladvies.

Daarnaast bestaat er intensief contact met instellingen op het gebied van de jeugdhulpverlening en de gemeentelijke vertegenwoordigers.

Op basis van bovengenoemde doelstellingen is er door het Samenwerkingsverband t.b.v. BOOT een convenant afgesloten met de volgende instellingen:
 • Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland(SBZW).
 • GGD Zaanstreek Waterland afdeling Jeugdgezondheidszorg(GGD -ZW).

 Informatie over het VOORTGEZET ONDERWIJS zie de website SWVWATERLANDVO

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland