• zorgplatform-voor-basisscholen-waterland
 • centraal-aanspreekpunt-voor-basisscholen-waterland
 • passend-onderwijs-voor-basisscholen-waterland
 • leerkrachten-basisscholen-waterland-ondersteunen
 • ouders-basisschool-kinderen-waterland-ondersteunen
 • passend onderwijs voor kinderen met een beperking
 • Deze website is het laatst gewijzigd op: donderdag 24 november 2022, 15:57:23.
 • Home
Samenwerkingsverband Waterland PO (basisonderwijs)

Het Samenwerkingsverband (SWV) bestrijkt de gehele regio Waterland en omvat de volgende gemeenten: Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam- Volendam waaronder Zeevang en Waterland. In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 2 scholen voor speciaal onderwijs (SO) deel uit van het SWV. Het totale aantal leerlingen bedraagt ongeveer 12.800. Het SWV is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod voor passend onderwijs.
 
Het beleid van het SWV is vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.
Onze missie luidt:
 • Leerlingen kansen bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving.
 • Leerlingen ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven.
 • Ondersteuning is gericht op mogelijkheden van: deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.
De ondersteuningsstructuur is zodanig opgezet dat deze optimaal tegemoet komt aan de missie, visie en doelstellingen van het SWV. Om samen te kunnen werken aan deze doelstellingen is het Breed Onafhankelijk OndersteuningsTeam (BOOT) opgericht. Daarvoor is er een convenant afgesloten met de volgende instellingen:
 • Klaarr (voorheen SBZW).
 • GGD Zaanstreek Waterland afdeling Jeugdgezondheidszorg (GGD -ZW).
Lees hieronder meer over de taken en mogelijkheden van BOOT.

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland